Stege Begravelsesforretning
Storegade 85
4780 Stege
Telefon: 55 81 44 66
E-mail: susanne@stegebegravelse.dk

 

Stensved Begravelsesforretning
Vordingborgvej 32
4773 Stensved
Telefon: 55 37 01 50

 

Vordingborg Begravelsesforretning
Algade 9
4760 Vordingborg
Telefon: 55 37 01 50

Ved dødsfald, kontakt os da altid via telefon.

 

 

FORBRUGERKLAGER
– der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk