Materialer

I Danske Bedemænd har vi udarbejdet en række forskellige pjecer, som på en fyldig og seriøs måde kan være til hjælp. Du kan nedenfor se en række af pjecerne, som du er meget velkommen til at rekvirere direkte hos mig.

 

Når nogen dør

er en informativ pjece, som netop giver svar på mange spørgsmål i forbindelse med dødsfald

 

Min sidste vilje

er et dokument, hvori man selv kan videregive egne ønsker, når man selv er afgået ved døden. Du kan udfylde den alene, sammen med familien, eller få mig til at hjælpe med udfyldelsen. Men vigtigst er det, at man fortæller sine nærmeste (som jo skal bruge dokumentet) hvor det befinder sig. Den består af en original og en genpart.

Det er så tænkt, at man selv opbevarer originalen, mens genparten kan opbevares hos familien eller i en begravelsesforretning, hvis man ønsker det. Ved aflevering af genparten til mig kan oplysningerne vederlagsfrit blive registreret i et centralregister hos Danske Bedemænd, som alle medlemmer kan søge på. Dette naturligvis kun efter forudgående aftale. Registret er godkendt af datatilsynet.

 

Elysium

er en pjece ang. Begravelsesopsparing. Kort fortalt er det muligt for alle over 18 år at spare op til egen begravelse/bisættelse, uden at indeståendet modregnes i personlige tillæg fra kommunen. Det indskudte beløb kan til gengæld ikke hæves ”utidigt”, men man kan når som helst stoppe yderligere indbetalinger. Der er ikke fradrag for indskuddet, men de indskudte beløb beskattes til gengæld heller ikke.

 

Hvor går man hen, når man går bort

børnebogen og malebogen. Det kan være rigtig svært at vide hvordan man skal begynde at tale med børn om døden, og her kan denne bog være en rigtig god indgangsvinkel. Den plejer jeg at uddele, hvis vi i samtalen kommer ind på de små børn i familien.

 

Du er velkommen til gratis at rekvirere pjecerne hos os.

Kontakt os på telefon eller udfyld vores kontaktformular.